VİZYON & MİSYON

GEBZEMOBİLYA.COMİ – KADİR ATACAN ARSLAN

 

Müşteri isteklerini üretim, tesis ve hizmet aşamalarında tam olarak karşılamak,

Kalite sistemini ve süreçlerini sürekli geliştirmek,

Sistemi verimlilik artışı doğrultusunda çalıştırarak maliyetleri düşürmek,

Yan sanayicilerimizin kalite seviyelerini arttırarak firmamızda kalite muayene safhasını sıfıra indirmek,

Tüm şirket personelimize orijinal fikirlerini gerçekleştirecek, topluma katkıda bulunabilecekleri bir ortam ve fırsatlar sunmak,

“Çalışan memnuniyeti olmayan bir işletmede müşteri memnuniyeti sağlanamaz” düşüncesi ile çalışan memnuniyetini arttırmak,

Çalışma sırasında iş kazasına sebebiyet verecek riskleri ortadan kaldırmak,

Doğal kaynaklar ve enerji kullanımını azaltıp çevre bilincine önem veren bir şirket olarak faaliyetlerimize devam etmek,

Bu doğrultuda yapılacak faaliyetler iç/dış müşteride güven duygusu oluşturarak, rekabet gücümüzü arttıracak, iç ve dış pazarlardan daha büyük bir pay almamızı sağlayacaktır.